Obsah

Služby, které nabízíme

Sociální služby v Domově pro seniory jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.

V souladu s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 informujeme návštěvníky webových stránek našeho domova a zájemce o sociální službu v Domově pro seniory, že v našem Domově pro seniory poskytujeme sociální služby v souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje, v rozsahu oblastí a témat potřeb.

Regionální karta sociálních služeb Karlovarského kraje, jíž se řídí poskytování služeb v Domově pro seniory, je zveřejněna na webových stránkách Karlovarského kraje:
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-lids-zdroje/IP_kpss.aspx

Okruh osob, kterým je služba domova určena

 • Poskytujeme podporu osobám, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
 • Věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let).
 • Kapacita: 50  lůžek

 

Služby společné pro všechny klienty domova
Ubytování
 • Ubytování v jednolůžkových  pokojích (výjimečně ve dvoulůžkových) s kuchyňskou linkou, toaletou a koupelnou
 • Úklid pokoje
 • Praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení.
 • V každém pokoji je nainstalována přípojka na společnou anténu – toto připojení je poskytováno zdarma.
 • Dále je na každém pokoji k dispozici: připojení k internetu, kabelové televizi a telefonu – tato připojení jsou zpoplatněna dle aktuálních ceníků poskytovatelů těchto služeb.
Stravu
 • Nabízíme celodenní stravu včetně pitného režimu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.
 • Klient může odebírat snídani, oběd a večeři (rozsah výběru stravy záleží na jeho uvážení).
 • Strava se podává ve společné jídelně – na přání klienta je možná donáška stravy na pokoj.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek.
 • Přesunu na lůžko nebo vozík.
 • Vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh.
 • Podávání jídla a pití.
 • Prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 • Doprovázení k lékaři (jedná se o klienty se sníženou mírou komunikace, orientace a pohyblivosti).
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Úkony osobní hygieny.
 • Zajištění a výměna inkontinenčních pomůcek.
 • Základní péče o vlasy a nehty.
 • Použití toalety.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Mše s farářem římsko-katolické církve (první pondělí v měsíci).
 • Knihovna (jedenkrát měsíčně do domova dojíždějí pracovnice z MK Cheb).
Sociálně terapeutické činnosti
 • Pracovníci domova při péči o klienta pracují v konceptu Bazální stimulace (více v záložce Pracovníci domova).
Aktivizační činnosti
 • Při péči podporujeme klienta v samostatnosti a soběstačnosti.
 • Motivujeme klienty v tom, aby se věnovali svým zálibám (ruční práce, koníčky, předčítání, vyprávění).
 • Podporujeme klienta v udržení rodinných vazeb. Vítáme aktivní spolupráci rodiny při péči o klienta.
 • Před domovem se nachází upravený prostor určený k vzájemnému setkávání klientů, kam pracovníci domova klienta doprovázejí.
 • Po vzájemné domluvě doprovází klienty pracovníci na procházky po okolí domova.
 • Klienti se mohou podílet na péči o králíka a morče.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • Ředitelka a sociální pracovnice poskytují zájemcům o službu a klientům základní sociální poradenství, které souvisí s poskytovanou službou (přiznání anebo změna příspěvku na péči, změna trvalého pobytu).
 • Zájemcům, kteří nejsou naší cílovou skupinou, poradí jiné poskytovatele sociálních služeb, na které se mohou obrátit.
Zdravotní a ošetřovatelská péče
 • Zdravotní péči indikovanou lékařem poskytují všeobecné sestry od 7 – 19 hodin.
 • Nad rámec indikované péče poskytují klientům poradenskou činnost v oblasti péče o zdraví.
 • Klientům po domluvě s lékařem a klientem pomáhají zajistit recepty a vyzvednutí léků (jedná se o klienty se sníženou mírou komunikace, orientace a pohyblivosti).
Přímá péče
 • Přímou péči poskytují klientům kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách.
 • Pracovníci v sociálních službách jsou přítomni v domově nepřetržitě. Každý pracovník během své směny pomáhá více klientům. Četnost návštěv pracovníka u klientů vychází z aktuálního stavu a potřeb klientů s ohledem na personální možnosti domova.
 • Každý klient disponuje bezdrátovým tísňovým tlačítkem, kterým si v případě nouze může zavolat personál.