Obsah

Úhrady za služby

Stanovení úhrady za služby poskytované v domově pro seniory Skalka v Chebu, příspěvková organizace, (dále jen „domov“) se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a souvisejícími vyhláškami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Domovem je stanoveno takto:

 

Úhrady

Úhrada za ubytování a stravu se platí zpětně a to 12. dne v měsíci na pokladně domova nebo formou inkasa na účet domova. Klientovi musí ze zákona zůstat 15% z jeho příjmů.
Domov se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou klienta.

 

Ubytování

190 Kč/den/osoba – jednolůžkový pokoj se samostatným soc. zařízením.

160 Kč/den/osoba – jednolůžkový pokoj se společným soc. zařízením pro dva pokoje.

 

V  ceně ubytování je zahrnuta:

  • elektrická energie,
  • vytápění,
  • dodávka teplé a studené vody,
  • úklid,
  • praní a žehlení prádla,
  • drobné úpravy ložního a osobního prádla a ošacení,
  • odvoz komunálního a nebezpečného (infekčního) odpadu.

 

Strava

Varianty stravování:

celodenní strava - 148 Kč tj. 3 jídla (snídaně, oběd, večeře, pitný režim)

snídaně -                      41 Kč

oběd -                           69 Kč 

večeře -                        38 Kč

 

Varianty stravování

                   Oběd       CDS 2 (S, O)     CDS 3 (S, O, V)     CDS 4 (O, V)

Snídaně                          41,- Kč              41,- Kč                 

Oběd            69,- Kč      69,- Kč             69,- Kč                   69,- Kč

Večeře                                                       38,- Kč                  38,- Kč

celkem         69,- Kč    110,- Kč           148,- Kč                  107,- Kč

 

Sociální péče

Sociální péče se poskytuje ve výši přiznaného příspěvku na péči, který je zasílán na účet domova.

U veškerých vlastních elektrospotřebičů klienta, které používá na pokoji, musí být provedena výchozí revize odborným technikem a po té pravidelné periodické revize v souladu s příslušnými platnými předpisy. Revize zprostředkuje domov.