Úhrada za služby

Výše úhrady

 • ubytování: 190 Kč osoba/den jednolůžkový pokoj,
 • strava
  • rozsah výběru – 3 jídla denně
  • možnost dietního stravování
  • stravování probíhá ve společenské místnosti DZR nebo na pokoji klienta
  • podrobněji viz tabulka níže
 • pokud uživateli služby nepostačuje příjem k zaplacení úhrady, domov má právo domluvit se s rodinnými příslušníky na spoluúčasti na úhradě za služby

5.890 Kč ubytování za 31 dní, 5.700 Kč ubytování za 30 dní, 5.510 Kč ubytování za 29 dní a 5.320 Kč ubytování za 28 dní. Strava se účtuje podle skutečně odebraných jídel.

Úhrada za ubytování a stravu se platí zpětně a to 12. dne v měsíci na pokladně domova nebo formou inkasa na účet domova. 

Při nepřítomnosti

Ubytování se hradí i při nepřítomnosti. Odhlašování stravy nejpozději do 10,00 hodin pracovního dne předcházejícího dne.

Varianty stravování

Oběd CDS 2 (S, O) CDS 3 (S, O, V) CDS 4 (O, V)
Snídaně 38,- Kč 38,- Kč
Oběd 75,- Kč 75,- Kč 75,- Kč 75,- Kč
Večeře 35,- Kč 35,- Kč
celkem 75,- Kč 113,- Kč 148,- Kč 110,- Kč

Varianty stravování od 1. 8. 2017

Oběd CDS 2 (S, O) CDS 3 (S, O, V) CDS 4 (O, V)
Snídaně 41,- Kč 41,- Kč
Oběd 69,- Kč 69,- Kč 69,- Kč 69,- Kč
Večeře 38,- Kč 38,- Kč
celkem 69,- Kč 110,- Kč 148,- Kč 107,- Kč

V souladu s ustanovením §73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách musí klientovi po úhradě za ubytování a stravování zůstat minimálně 15% z jeho příjmů.

Je důležité zdůraznit, že za poskytovanou sociální službu dále náleží ze zákona poskytovateli příspěvek na péči v aktuální přiznané výši uživateli a to ode dne, kdy vznikl klientovi na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby poskytovatelem.