Obsah

Úhrada za služby

Výše úhrady
  • ubytování: 190 Kč osoba/den jednolůžkový pokoj,
  • strava
  • rozsah výběru – 3 jídla denně
  • možnost dietního stravování
  • stravování probíhá ve společenské místnosti DZR nebo na pokoji klienta
  • podrobněji viz tabulka níže
  • pokud uživateli služby nepostačuje příjem k zaplacení úhrady, domov má právo domluvit se s rodinnými příslušníky na spoluúčasti na úhradě za služby

5.890 Kč ubytování za 31 dní, 5.700 Kč ubytování za 30 dní, 5.510 Kč ubytování za 29 dní a 5.320 Kč ubytování za 28 dní. Strava se účtuje podle skutečně odebraných jídel.

Úhrada za ubytování a stravu se platí zpětně a to 12. dne v měsíci na pokladně domova nebo formou inkasa na účet domova. 

Při nepřítomnosti

Ubytování se hradí i při nepřítomnosti. Odhlašování stravy nejpozději do 10,00 hodin pracovního dne předcházejícího dne.

 

celodenní strava - 148 Kč tj. 3 jídla (snídaně, oběd, večeře, pitný režim)

snídaně -                      41 Kč

oběd -                           69 Kč 

večeře -                        38 Kč

Varianty stravování

                        Oběd          CDS 2 (S, O)         CDS 3 (S, O, V)        CDS 4 (O, V)

Snídaně                                 41,- Kč                   41,- Kč                       

Oběd                 69,- Kč        69,- Kč                   69,- Kč                       69,- Kč

Večeře                                                                   38,- Kč                      38,- Kč

celkem              69,- Kč     110,- Kč                 148,- Kč                    107,- Kč

 

V souladu s ustanovením §73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách musí klientovi po úhradě za ubytování a stravování zůstat minimálně 15% z jeho příjmů.

Je důležité zdůraznit, že za poskytovanou sociální službu dále náleží ze zákona poskytovateli příspěvek na péči v aktuální přiznané výši uživateli a to ode dne, kdy vznikl klientovi na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby poskytovatelem.