Obsah

Základní informace

Objekt Domova pro seniory „SKALKA“ prochází rozsáhlou vnitřní rekonstrukcí. Z toho důvodu došlo k postupnému snižování kapacity lůžek za 109 na 50 lůžek. Proto v současné době do služby domova pro seniory nejsou přijímáni žádní noví zájemci. Kapacita služby domova pro seniory bude opět navýšena od 1. 1. 2019 na 100 lůžek.

 

Podívejte se na reportáž naší nové kuchyně :)

Odkaz zde: https://www.facebook.com/mestocheb/videos/928889680639902/

Druhy poskytovaných služeb

1. Domov pro seniory

Okruh osob, kterým je služba domova určena

 • poskytujeme podporu osobám, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 • věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
 • kapacita: 50  lůžek

Identifikátor: 5132759

 

Objekt Domova pro seniory „SKALKA“ prochází rozsáhlou vnitřní rekonstrukcí. Z tohoto důvodu dochází k postupnému snižování kapacity lůžek ze 109 až na 50 lůžek. Proto v součané době do služby domova pro seniory nejsou přijímáni žádní noví zájemci. Kapacita služby domova pro seniory bude opět navýšena           od 1. 1. 2019 na 100 lůžek.

 

Domov pro seniory v souladu s § 36 vyhl. 505/2006 Sb. neposkytuje služby osobám

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

2. Domov se zvláštním režimem

Okruh osob, kterým je služba domova určena

 • poskytujeme podporu osobám s chronickým onemocněním (se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a s ostatními typy demencí), jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 • věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
 • kapacita: 8  lůžek

Identifikátor: 8077802

 

Domov se zvláštním režimem v souladu s § 36 vyhl. 505/2006 Sb. neposkytuje služby osobám

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby