Obsah

Základní informace

Z důvodu rozsáhlé vnitřní rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu docházelo s účinností od 1.1.2017 k postupnému snižování  kapacity sociální služby Domovy pro seniory z původních 109 na 50 lůžek.

V listopadu 2018 byla rekonstrukce objektu Domova pro seniory zdárně dokončena.

 

Z důvodů dokončení rekonstrukce objektu Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu a z důvodu sloučení Domovů pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvkové organizace se sídlem Americká 2176/52 v Chebu a Domova pro seniory v Chebu, příspěvkové organizace se sídlem Dragounská 2272/12 v Chebu, došlo s účinností od 1.1.2019 k navýšení kapacity sociální služby Domovy pro seniory z původních 50 na 110 lůžek.

 

 

 

Podívejte se na reportáž naší nové kuchyně :)

 

Odkaz zde: https://www.facebook.com/mestocheb/videos/928889680639902/

Druhy poskytovaných služeb

1. Domovy pro seniory

Okruh osob, kterým je služba domova určena

 • poskytujeme podporu dospělým osobám od 60 let, a dále seniorům od 65 let věku, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 • věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
 • kapacita: 110  lůžek

Identifikátor: 5132759

 

Z důvodu rozsáhlé vnitřní rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu docházelo s účinností od 1.1.2017 k postupnému snižování  kapacity sociální služby Domovy pro seniory z původních 109 na 50 lůžek.

V listopadu 2018 byla rekonstrukce objektu Domova pro seniory zdárně dokončena.

 

Z důvodů dokončení rekonstrukce objektu Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu a z důvodu sloučení Domovů pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvkové organizace se sídlem Americká 2176/52 v Chebu a Domova pro seniory v Chebu, příspěvkové organizace se sídlem Dragounská 2272/12 v Chebu, došlo s účinností od 1.1.2019 k navýšení kapacity sociální služby Domovy pro seniory z původních 50 na 110 lůžek.

 

Domov pro seniory v souladu s § 36 vyhl. 505/2006 Sb. neposkytuje služby osobám

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

2. Domovy se zvláštním režimem

Okruh osob, kterým je služba domova určena

 • poskytujeme podporu osobám s chronickým duševním onemocněním (se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a s ostatními typy demencí), služba je určena osobám od 60 let věku, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 • věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
 • kapacita: 8  lůžek

Identifikátor: 8077802

 

Domov se zvláštním režimem v souladu s § 36 vyhl. 505/2006 Sb. neposkytuje služby osobám

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby