Obsah

Dokumentace zařízení

Legislativa

Sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Registrace poskytovatele sociální služby

Od 24. 7. 2007 poskytuje domov sociální službu domov pro seniory a od 1. 1. 2016 druhou sociální službu domov se zvláštním režimem.

Součástí registrací obou služeb jsou následující dokumenty:

Plán rozvoje sociálních služeb

Aktualizovaný Plán rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb domova na období 2009 – 2017. Byl schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 15. 9. 2011 usnesením č. ZK 257/09/11.

Vnitřní předpisy domova
Domácí řád

Domácí řád zahrnuje všechny důležité informace, doporučení a pokyny, směřující k optimálnímu dennímu chodu domova pro seniory. Je běžně přístupný všem klientům, rodinným příslušníkům i pracovníkům zařízení. Zájemci o službu jsou o jeho obsahu informováni předem – během návštěvy sociální pracovnice v jeho přirozeném prostředí. Po příjmu nového klienta do domova, je pověřenými pracovníky s tímto novým klientem probírán detailně.

K dispozici pro stažení je Domácí řád zde:

Organizační řád

Organizační řád vydává statutární zástupce organizace. Je základní organizační normou, která upravuje organizaci a řízení domova a napomáhá účelnému a hospodárnému plnění jeho poslání.

Stránka

  • 1