Pracovníci domova

Při každodenním kontaktu s klienty domova uplatňujeme koncept bazální stimulace a metodu Validace.

 

Co je bazální stimulace?

 • bazální stimulace je koncept, který podporuje v nejzákladnější rovině lidské vnímání
 • cílem je podpořit kvalitu individuálního lidského života prostřednictvím stimulace smyslových orgánů
 • prací s konceptem podporujeme autonomii člověka, důstojné prožívání života  v co nejvyšší možné míře kvality, a to i v těžkých stavech se špatnoju prognózou
 • je určena všem nemocným, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu, např: geriatričtí klienti, senioři s demencí, lidé po cévních mozkových příhodách, klienti v terminální fázi života, zdravotně postižení, dlouhodobě upoutaní na lůžko, neklidní či dezorientovaní atd.

 

Co je Validace?

 • jedná se o metodu zabývající se starými a dezorientovanými lidmi
 • Validace akceptuje člověka takového, jaký je
 • jde o respektování emocí a vnitřního prožívání dezorientovaných lidí
 • uměním Validace je vejít do vnitřního světa těchto lidí

Validace je kombinací:

 • základního empatického přístupu
 • vývojové teorie starých, nedostatečně orientovaných a dezorientovaných lidí, která nám pomáhá porozumět jejich chování
 • specifických technik, které těmto lidem pomáhají získat zpět svojí důstojnost

Dlouhodobé cíle Validace jsou:

 • obnovit sebevědomí
 • redukovat stres
 • dát smysl prožitému životu
 • řešit nezpracované konflikty z minulosti
 • zlepšit verbální i neverbální komunikaci
 • pomoci rodinám komunikovat se svými dezorientovanými blízkými
 • pečujícím osobám dodat radost a energii

 

Naši pracovníci jsou dále proškoleni v akreditovaných vzdělávacích programech MZ ČR, MPSV ČR a MŠMT.