Dokumentace služby

Legislativa

Sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Registrace poskytovatele sociální služby

Od 24. 7. 2007 poskytuje domov sociální službu domov pro seniory a od 1. 1. 2016 druhou sociální službu domov se zvláštním režimem.

Popis realizace posyktování služby od 1. 7. 2017 – DpS
Popis personálního zajištění k 1. 4. 2017 – DPS
Organizační schéma od 1. 4. 2017 – DPS

Plán rozvoje sociálních služeb

Aktualizovaný Plán rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb domova na období 2009 – 2017. Byl schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 15. 9. 2011 usnesením č. ZK 257/09/11.

Vnitřní předpisy domova

Domácí řád

Domácí řád zahrnuje všechny důležité informace, doporučení a pokyny, směřující k optimálnímu dennímu chodu domova pro seniory. Je běžně přístupný všem klientům, rodinným příslušníkům i pracovníkům zařízení. Zájemci o službu jsou o jeho obsahu informováni předem – během návštěvy sociální pracovnice v jeho přirozeném prostředí. Po příjmu nového klienta do domova, je pověřenými pracovníky s tímto novým klientem probírán detailně.

K dispozici pro stažení je Domácí řád zde:

Domácí řád od 1. 1. 2016

Organizační řád

Organizační řád vydává statutární zástupce organizace. Je základní organizační normou, která upravuje organizaci a řízení domova a napomáhá účelnému a hospodárnému plnění jeho poslání.

K dispozici pro stažení je Organizační řád domova zde: 

Organizační řád od 1. 1. 2017


Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona

Směrnice o úhradách od 1. 1. 2016

Výroční zprávy o zveřejňování informací

Výroční zpráva o zveřejňování informací za 2016
Výroční zpráva o zveřejňování informací za 2015
Výroční zpráva o zveřejňování informací za 2014
Výroční zpráva o zveřejňování informací za 2013

Zprávy o činnosti organizace

Zpráva o činnosti za rok 2016
Zpráva o činnosti za rok 2015
Zpráva o činnosti za rok 2014
Zpráva o činnosti za rok 2013
Zpráva o činnosti za rok 2012
Zpráva o činnosti za rok 2011
Zpráva o činnosti za rok 2010
Zpráva o činnosti za rok 2009