Služby, které nabízíme

Sociální služby v Domově pro seniory jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.

V souladu s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 informujeme návštěvníky webových stránek našeho domova a zájemce o sociální službu v Domově pro seniory, že v našem Domově pro seniory poskytujeme sociální služby v souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje, v rozsahu oblastí a témat potřeb.

Regionální karta sociálních služeb Karlovarského kraje, jíž se řídí poskytování služeb v Domově pro seniory, je zveřejněna na webových stránkách Karlovarského kraje:
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-lids-zdroje/IP_kpss.aspx

Okruh osob, kterým je služba domova určena

 • poskytujeme podporu osobám, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 • věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
 • kapacita: 107  lůžek
 • od 1. 7. 2017 kapacita 50 lůžek                                                                                                                                                                                                                                             (dočasné snížení kapacity z důvodu probíhající rekonstrukce objektu)

Služby společné pro všechny klienty domova

Ubytování

 • ubytování v jednolůžkových  pokojích (výjimečně ve dvoulůžkových) s kuchyňskou linkou, toaletou a koupelnou
 • úklid pokoje
 • praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení
 • v každém pokoji je nainstalována přípojka na společnou anténu – toto připojení je poskytováno zdarma
 • dále je na každém pokoji k dispozici: připojení k internetu, kabelové televizi a telefonu – tato připojení jsou zpoplatněna dle aktuálních ceníků poskytovatelů těchto služeb
 • po dohodě si klient může dovybavit pokoj vlastním nábytkem či osobními věcmi – zpravidla si klienti přinášejí vlastní televizor, radiopřijímač či lednici

 Stravu

 • nabízíme celodenní stravu včetně pitného režimu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • klient může odebírat snídani, oběd a večeři (rozsah výběru stravy záleží na jeho uvážení)
 • strava se podává ve společné jídelně – na přání klienta je možná donáška stravy na pokoj

 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • přesunu na lůžko nebo vozík
 • vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • podávání jídla a pití
 • prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • doprovázení k lékaři (jedná se o klienty se sníženou mírou komunikace, orientace a pohyblivosti)

 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • úkony osobní hygieny
 • zajištění a výměna inkontinenčních pomůcek
 • základní péče o vlasy a nehty
 • použití toalety

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • mše s farářem římsko-katolické církve (první pondělí v měsíci)
 • knihovna (jedenkrát měsíčně do domova dojíždějí pracovnice z MK Cheb)

 Sociálně terapeutické činnosti

 • pracovníci domova při péči o klienta pracují v konceptu Bazální stimulace (více v záložce Pracovníci domova)

 Aktivizační činnosti

 • při péči podporujeme klienta v samostatnosti a soběstačnosti
 • motivujeme klienty v tom, aby se věnovali svým zálibám (ruční práce, koníčky, předčítání, vyprávění)
 • podporujeme klienta v udržení rodinných vazeb. Vítáme aktivní spolupráci rodiny při péči o klienta
 • před domovem se nachází upravený prostor určený k vzájemnému setkávání klientů, kam pracovníci domova klienta doprovázejí
 • po vzájemné domluvě doprovází klienty pracovníci na procházky po okolí domova
 • klienti se mohou podílet na péči o králíka a morče

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 • ředitelka a sociální pracovnice poskytují zájemcům o službu a klientům základní sociální poradenství, které souvisí s poskytovanou službou (přiznání anebo změna příspěvku na péči, změna trvalého pobytu)
 • zájemcům, kteří nejsou naší cílovou skupinou, poradí jiné poskytovatele sociálních služeb, na které se mohou obrátit

 Zdravotní a ošetřovatelská péče

 • zdravotní péči indikovanou lékařem poskytují všeobecné sestry od 7 – 19 hodin
 • nad rámec indikované péče poskytují klientům poradenskou činnost v oblasti péče o zdraví, klientům
 • po domluvě s lékařem a klientem pomáhají zajistit recepty a vyzvednutí léků (jedná se o klienty se sníženou mírou komunikace, orientace a pohyblivosti)

 Přímá péče

 • přímou péči poskytují klientům kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách
 • pracovníci v sociálních službách jsou přítomni v domově nepřetržitě. Každý pracovník během své směny pomáhá více klientům. Četnost návštěv pracovníka u klientů vychází z aktuálního stavu a potřeb klientů s ohledem na personální možnosti domova
 • každý klient disponuje bezdrátovým tísňovým tlačítkem, kterým si v případě nouze může zavolat personál