Úhrady za služby

 

Stanovení úhrady za služby poskytované v domově pro seniory Skalka v Chebu, příspěvková organizace, (dále jen „domov“) se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a souvisejícími vyhláškami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Domovem je stanoveno takto:

 

Úhrady

Úhrada za ubytování a stravu se platí zpětně a to 12. dne v měsíci na pokladně domova nebo formou inkasa na účet domova. 

 

Snížené úhrady

Pokud je příjem klienta (zpravidla starobní důchod) ve výši 12.050 Kč a méně a doloží-li výši svých příjmů, úhrada mu bude snížena. V tomto případě za ubytování a stravu zaplatí 85% z jeho příjmu a 15% mu zůstane pro osobní potřebu.

 

Spoluúčast rodiny na úhradě nákladů

Domov se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou klienta, kterému je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou, pokud klient, kterému je sociální služba poskytována, nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů. V takovém případě je uzavřena DOHODA mezi domovem a třetí stranou.

 

Ubytování

190 Kč/den/osoba – jednolůžkový pokoj od 1. 1. 2016

160 Kč/den/osoba – dvoulůžkový pokoj od 1. 1. 2016


V  ceně ubytování je zahrnuta:

  • elektrická energie,
  • vytápění,
  • dodávka teplé a studené vody,
  • úklid,
  • praní a žehlení prádla,
  • drobné úpravy ložního a osobního prádla a ošacení,
  • odvoz komunálního a nebezpečného (infekčního) odpadu.

Strava

Varianty stravování:

 celodenní strava  148 Kč tj. 3 jídla (snídaně, oběd, večeře, pitný režim)
snídaně 38 Kč
oběd 75 Kč 
večeře 35 Kč

Varianty stravování od 1. 8. 2017

Oběd CDS 2 (S, O) CDS 3 (S, O, V) CDS 4 (O, V)
Snídaně 41,- Kč 41,- Kč
Oběd 69,- Kč 69,- Kč 69,- Kč 69,- Kč
Večeře 38,- Kč 38,- Kč
celkem 69,- Kč 110,- Kč 148,- Kč 107,- Kč

Sociální péče

Sociální péče se poskytuje ve výši přiznaného příspěvku na péči, který je zasílán na účet domova.

Každý klient si může po dohodě s vedením domova vybavit pokoj vlastními elektrickými spotřebiči. U veškerých vlastních elektrospotřebičů klienta, které používá na pokoji, musí být provedena výchozí revize odborným technikem a po té pravidelné periodické revize v souladu s příslušnými platnými předpisy. Revize zprostředkuje domov.