Obsah

Jak se stát uživatelem sociální služby - domovy se zvláštním režimem

 

Na níže uvedených kontaktech se můžete obrátit na sociálního pracovníka, 

 

  • telefonicky: na tel. č. 734 237 879 a na tel. č.  720 073 560 u sociálního pracovníka                                    (pouze v pracovní době sociálního pracovníka, která je v uvedena v sekci kontakty.)
  • elektronicky e-mailem na adrese   :

           buresova@domovskalka.czdoubkova@domovskalka.c, svehlova@domovskalka.cz

  • osobně: na adrese Americká 2176/52, Cheb 

 

      vzor žádosti o přijetí do domova se zvláštním režimem - ke stažení zde
        Vzor vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce o přijetí do domova se zvláštním režimem
        (o  vyjádření  lékaře  požádejte  až na základě vyzvání sociálního pracovníka, tento úkon  je zpoplatněný
        a hradí jej zájemce o přijetí do domova se zvláštním režimem)
       
         vzor smlouvy o poskytnutí sociální služby domov se zvláštním režimem -  ke stažení zde
        platný domácí řád domova se zvláštním režimem - ke stažení zde

        platná směrnice o poskytovaných službách domova včetně jejich úhrad - ke stažení zde

      

 

 

 

 

V případě Vašeho zájmu Vás rádi provedeme zařízením. Na recepci domova požadujte nasměrování           na pracovníky přímé obslužné péče.