Obsah

Dobrovolnická činnost

 

Dobrovolníci se mohou hlásit osobně, telefonicky, přes e-mail, viz kontakty domova. 

Hledáme ty, kteří mají chuť věnovat část volného času bez nároku na odměnu našim seniorům, mají chuť zažít s nimi a s námi něco nového,  získat nový pohled na život obohacený zkušenostmi seniorů.

Benefity dobrovolníka:

  • nové zážitky, náplň volného času
  • úsměv a radost seniora
  • nový pohled na život očima seniorů
  • nové vztahy a kontakty: klient – klienti – dobrovolník, dobrovolník – pracovníci domova

Dobrovolníci uzavírají dohodu o dobrovolnické činnosti s Dobrovolnickým centrem Farní charity v Chebu anebo s INSTAND, z. ú. 

Dobrovolníci se mohou účastnit společenských akcí domova, mohou v domově navštěvovat klienty, mohou klienty doprovázet při nejrůznějších individuálních nebo společných aktivitách. Vždy se při výkonu dobrovolnictví řídí Etickým kodexem pracovníka domova, Kodexem dobrovolníka a dalšími vnitřními předpisy organizace.

Kodex dobrovolníka u nás v domově: Kodex dobrovolníka

Jsme zaregistrováni v databázi dobrovolnických příležitostí na www.dobrovolnik.cz