Obsah

Dokumentace zařízení
Legislativa

Sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Registrace poskytovatele sociální služby

Od 24. 7. 2007 poskytuje domov sociální službu domovy pro seniory a od 1. 1. 2016 druhou sociální službu, domovy se zvláštním režimem.

Součástí registrací obou služeb jsou následující dokumenty:

Popis realizace služby DPS 

Popis realizace služby DZR 

Plán rozvoje sociálních služeb

V roce 2018 byly vypracovány Plány rozvoje kvality poskytování sociálních služeb za služby: Domovy pro seniory a Domovy se zvláštním režimem. Plány byly vypracovány na období 2018-2023. Byly schváleny Zastupitelstvem Karlovarského kraje.

Vnitřní předpisy domova
  • Domovní řád

Domovní řád zahrnuje všechny důležité informace, doporučení a pokyny, směřující k optimálnímu dennímu chodu domova pro seniory. Je běžně přístupný všem uživatelům, rodinným příslušníkům i pracovníkům zařízení. Zájemci o službu jsou o jeho obsahu informováni předem – během návštěvy sociální pracovnice v jeho přirozeném prostředí a dále před podpisem smlouvy o poskytnutí sociální služby a poté ještě po  přijetí zájemce do sociální služby domova. V případě dotazů k domovnímu řádu se nový uživatel může kdykoliv obrátit na vedoucí pracovníky, kteří mu k tomuto domovnímu řádu poskytnou vysvětlení.

K dispozici je ke stažení Domovní řád sociální služby Domovy pro seniory a platný Domácí řád sociální služby Domovy se zvláštním režimem:

 

Organizační řád vydává statutární zástupce organizace. Je základní organizační normou, která upravuje organizaci a řízení domova a napomáhá účelnému a hospodárnému plnění jeho poslání - ke stažení zde

 

Stránka

  • 1