Navigace

Obsah

Služba posyktuje zdravotní a ošetřovatelskou péči v souladu s ustanovením § 22 písm. d) a e)

Zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění

 

 

 

Uživatelé si hradí zvlastních finančních prostředků tzv. doplatky za léky. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné, aby si uživatelé ponechávali dostatečnou finanční rezervu na doplatky léků a dalších zdravotních pomůcek.