Navigace

Obsah

Služba domovy se zvláštním režimem poskytuje tyto základní činnosti

 

 

podrobnější informace o základních činnostech služby - ke stažení zde

 

Sociální služby jsou v Domově se zvláštním režimem poskytovány 

za finanční podpory Karlovarského kraje.

 

Kapacita služby domova se zvláštním režimem:

22 lůžek

V souladu s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci sociálních služeb v Karlovarském kraji vždy pro aktuální rok informujeme návštěvníky webových stránek našeho domova a zájemce o sociální službu v Domově se zvláštním režimem, že v našem Domově se zvláštním režimem poskytujeme sociální služby v souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje, v rozsahu oblastí a témat potřeb.

Regionální karta sociálních služeb Karlovarského kraje, jíž se řídí poskytování služeb v Domově se zvláštním režimem, je zveřejněna na webových stránkách Karlovarského kraje:
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-lids-zdroje/IP_kpss.aspx

 

 

 

Okruh osob, kterým je služba domovy se zvláštním režimem určena

V souladu s ustanovením § 36 vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona         o  sociálních službách, není služba určena osobám: