Navigace

Obsah

Informace k úhradám za služby (ubytování, stravu a péči),  poskytované v domově se zvláštním režimem

 

Stanovení úhrady za služby poskytované v domově pro seniory Skalka v Chebu, příspěvková organizace, (dále jen „domov“) se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a dále dokumentem "Stanovení úhrad a pravidel pro vrácení přeplatků z úhrad za poskytované služby v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem", který byl jako příloha materiálu schváleného Radou Karlovarského kraje  č. RK 840/08/11 ze dne 8.8.2011.

 

Stanovení úhrad v domově se zvláštním režimem

Na   základě § 50 a § 73 zákona č. 108/2006 Sb., o   sociálních    službách    a   dále   na   základě §  16  vyhlášky č. 505/2006 Sb., o  sociálních  službách  kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, hradí osoba  v pobytovém zařízení sociálních služeb domovy pro seniory tyto úhrady:

 

Stanovení úhrad se řídí Směrnice o poskytovaných službách od 1.2.2024

VARIANTY ÚHRAD