Navigace

Obsah

Okruh osob, kterým je služba domovy pro seniory určena:

V souladu s ustanovením § 36 vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona         o  sociálních službách, není služba určena osobám:

Jak se stát uživatelem sociální služby - domovy pro seniory

Na níže uvedených kontaktech se můžete obrátit na sociálního pracovníka, 

 

 doubkova@domovskalka.cz

 horska@domovskalka.cz

 kotrbackova@domovskalka.cz

 muller@domovskalka.cz

 

V případě Vašeho zájmu Vás rádi provedeme zařízením.

Na recepci domova požadujte nasměrování na sociální pracovníky.