Obsah

Práva klientů

Domov ve své činnosti respektuje základní lidská práva klientů. Práva klientů vychází z Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR.

Pracovníci dodržují Etický kodex pracovníků domova.

 

Právo na osobní svobodu, svobodu pohybu

Klient má právo kdykoliv ukončit pobyt v domově.

Klient se může volně pohybovat ve společných prostorech domova a jeho okolí.

 

Právo na soukromí, nedotknutelnost obydlí

Každý klient vlastní klíč od svého pokoje.

Pracovníci vstupují do pokoje po zaklepání a se souhlasem klienta.

Po vstupu do pokoje se hlasitě hlásí a ptají se, jestli mohou vstoupit, jestli neruší apod.

Klient má možnost označit si dveře pokoje cedulkou „nerušit“. Personál toto přání respektuje.

Noční kontroly personálem se provádějí u klientů, kteří si toto přejí nebo je toto stanoveno v individuálním plánu péče klienta.

Klient si může v době své nepřítomnosti svůj pokoj uzamknout.

 

Právo na důstojné zacházení při hygieně

Při hygieně vždy personál podporuje klienta s důrazem na zachování jeho důstojnosti. Klient má možnost zvolit si, kým bude koupán, zda mužem – pečovatelem nebo ženou – pečovatelkou. 

 

Právo na ochranu osobních údajů

Pracovníci domova zachovávají mlčenlivost o veškerých údajích klientů.

 

Právo na důstojné zacházení

Pracovníci dbají, aby byla zachována lidská důstojnost každého klienta.

Pracovníci domova projevují klientům respekt a úctu.

 

Právo na vyjádření názoru, právo na svobodné rozhodování

Každý klient má právo na svá rozhodnutí a názor.

Pokud klient není schopen přiměřeně posoudit situaci a pochopit následky této situace, poskytnou mu pracovníci asistenci při rozhodování. Pracovníci podporují klienta při rozhodování o způsobu, jakým mu bude služba poskytována, a toto jeho rozhodnutí respektují.

Klient má právo vyjádřit svůj názor také podáním stížnosti.

 

Právo na osobní a rodinný život

Klienti mají právo na osobní a rodinný život, na kontakt s rodinou a přáteli. Pracovníci respektují vzájemné vztahy klientů s rodinnými příslušníky a známými, nijak do těchto vztahů nevstupují. Návštěvy mohou chodit kdykoliv během dne. Soukromí je zaručeno i partnerským dvojicím či manželům, kteří u nás mohou bydlet společně.