Obsah

Práva klientů

Domov ve své činnosti respektuje základní lidská práva uživatelů. Práva uživatelů vychází z Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR.

Pracovníci dodržují ETICKÝ KODEX pracovníků domova.

ke stažení zde

 

Právo na osobní svobodu, svobodu pohybu

Uživatel má právo kdykoliv ukončit pobyt v domově.

Uživatel se může volně pohybovat ve společných prostorech domova a jeho okolí.

 

Právo na soukromí, nedotknutelnost obydlí

Každý uživatel vlastní klíč od svého pokoje.

Pracovníci vstupují do pokoje po zaklepání a se souhlasem uživatele.

Po vstupu do pokoje se hlasitě hlásí a ptají se, jestli mohou vstoupit, jestli neruší apod.

Uživatel má možnost označit si dveře pokoje cedulkou „nerušit“. Personál toto přání respektuje.

Noční kontroly personálem se provádějí u uživatelů, kteří si toto přejí nebo je toto stanoveno v individuálním plánu péče uživatele.

Uživatel si může v době své nepřítomnosti svůj pokoj uzamknout.

 

Právo na ochranu osobních údajů

Pracovníci domova zachovávají mlčenlivost o veškerých údajích uživatele.

 

Právo na důstojné zacházení

Pracovníci dbají, aby byla zachována lidská důstojnost každého uživatele.

Pracovníci domova projevují uživatelům respekt a úctu.

 

Právo na vyjádření názoru, právo na svobodné rozhodování

Každý uživatel má právo na svá rozhodnutí a názor.

Pokud uživatel není schopen přiměřeně posoudit situaci a pochopit následky této situace, poskytnou mu pracovníci asistenci při rozhodování. Pracovníci podporují uživatele při rozhodování o způsobu, jakým mu bude služba poskytována, a toto jeho rozhodnutí respektují.

Uživatel má právo vyjádřit svůj názor také podáním stížnosti.

 

Právo na osobní a rodinný život

Uživatelé mají právo na osobní a rodinný život, na kontakt s rodinou a přáteli. Pracovníci respektují vzájemné vztahy uživatelů s rodinnými příslušníky a známými, nijak do těchto vztahů nevstupují. Návštěvy mohou chodit kdykoliv během dne. Soukromí je zaručeno i partnerským dvojicím či manželům, kteří u nás mohou bydlet společně.

 

Právo si stěžovat

Každý uživatel má právo si stěžovat. Pokud není uživatel schopen, může si stěžovat v jeho prospěch i jiný rodinný příslušník, známý nebo samotný pracovník domova. 

Leták Stížnosti ke stažení zde