Obsah

Služba domovy pro seniory poskytuje zdravotní a ošetřovatelskou péči v souladu s ustanovením § 22 písm. d) a e) zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění.

  • Zdravotní a ošetřovatelská péče je vnašem domově poskytována pomocí nelékařských zdravotnických pracovníků – všeobecných sester způsobilých kvýkonu povolání bez odborného dohledu a zdravotnických pracovníků způsobilých kvýkonu povolání pod odborným dohledem. Všeobecné sestry poskytují zdravotní výkony, které jsou indikovány smluvními lékaři uživatelů a které jsou nasmlouvány s příslušnými zdravotními pojišťovnami. Vyžaduje-li zdravotní stav uživatele vyšetření ve zdravotnickém zařízení, je nejdříve kontaktován smluvní lékař uživatele, teprve poté, na základě doporučení lékaře je uživatel přepraven do zdravotnického zařízení. Je-li již po pracovní době lékaře, je uživateli zajištěn převoz do zdravotnického zařízení rychlou záchrannou službou.

 

  • Vyzvedávání léků předepsaných lékařem je možno provádět všeobecnou zdravotní sestrou na základě domluvysuživatelem (jedná se o pomoc uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost voblasti mobility, komunikace a orientace).

 

Uživatelé si hradí zvlastních finančních prostředků tzv. doplatky za léky. Ztohoto důvodu je nezbytně nutné, aby si uživatelé ponechávali dostatečnou finanční rezervu na doplatky léků a dalších zdravotních pomůcek.