Obsah

Práva klientů

ZÁSADY poskytování sociální služby

  • Poskytujeme služby klientům tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost.
  • Umíme se pružně přizpůsobit individuálním potřebám klientů a hledat cesty k jejich naplnění.
  • Podporujeme klienty v soběstačnosti a sebeobsluze, při komunikaci a v organizaci volného času prostřednictvím aktivizačních a terapeutických činností, podporujeme jejich potřebu sounáležitosti a vzájemného sdílení. Klienty podporujeme v zachování přirozených rodinných a přátelských vazeb.
  • Budujeme mezi klienty a pracovníky vztah založený na důvěře s respektem k odlišnostem.
  • Informace klientům podáváme včas a srozumitelným způsobem, slovně komentujeme vše, co budeme dělat nebo co právě s klientem děláme s respektem k tempu klienta. U verbálně nekomunikujících klientů se zaměstnanci Domova snaží zjistit vůli, potřeby a přání obyvatele jeho technikami komunikace (např. pozorování, vcítění, spolupráce s rodinou).