Obsah

Práva uživatelů

ZÁSADY poskytování sociální služby

  • Poskytujeme služby uživatelům tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost.

 

  • Umíme se pružně přizpůsobit individuálním potřebám klientů a hledat cesty k jejich naplnění.

 

  • Podporujeme uživatele v soběstačnosti a sebeobsluze, při komunikaci a v organizaci volného času prostřednictvím aktivizačních a terapeutických činností, podporujeme jejich potřebu sounáležitosti a vzájemného sdílení. Uživatele podporujeme v zachování přirozených rodinných a přátelských vazeb.

 

  • Budujeme mezi uživateli a pracovníky vztah založený na důvěře s respektem k odlišnostem.

 

  • Informace uživatelům podáváme včas a srozumitelným způsobem, slovně komentujeme vše, co budeme dělat nebo co právě s uživatelem děláme s respektem k jeho tempu. U verbálně nekomunikujících se zaměstnanci Domova snaží zjistit vůli, potřeby a přání obyvatele jinými technikami komunikace (např. pozorování, vcítění, spolupráce s rodinou).