Obsah

Služba domovy se zvláštním režimem poskytuje tyto základní činnosti:

 

  • poskytnutí ubytování, stravy a péče

 

podrobnější informace o základních činnostech služby - ke stažení zde

 

 

 

Sociální služby jsou v Domově se zvláštním režimem poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.

 

Kapacita služby domovy se zvláštním režimem: 8 lůžek

 

V souladu s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci sociálních služeb v Karlovarském kraji vždy pro aktuální rok informujeme návštěvníky webových stránek našeho domova a zájemce o sociální službu v Domově se zvláštním režimem, že v našem Domově se zvláštním režimem poskytujeme sociální služby v souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje, v rozsahu oblastí a témat potřeb.

Regionální karta sociálních služeb Karlovarského kraje, jíž se řídí poskytování služeb v Domově se zvláštním režimem, je zveřejněna na webových stránkách Karlovarského kraje:
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-lids-zdroje/IP_kpss.aspx

 

 

 

Okruh osob, kterým je služba domovy se zvláštním režimem určena:

  • poskytujeme podporu osobám s chronickým duševním onemocněním (osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí ve věku od 60 let,  jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
  • věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let).

 

V souladu s ustanovením § 36 vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona         o  sociálních službách, není služba určena osobám:

  • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby