Obsah

Okruh osob, kterým je služba domovy pro seniory určena:

  • poskytujeme podporu osobám, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
  • věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let).

V souladu s ustanovením § 36 vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona         o  sociálních službách, není služba určena osobám:

  • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby
  • jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití v domově

Jak se stát uživatelem sociální služby - domovy pro seniory

Na níže uvedených kontaktech se můžete obrátit na sociálního pracovníka, 

 

  • telefonicky: na tel. č. 734 237 879 a 720 073 560 u sociálního pracovníka (pouze v pracovní době sociálního pracovníka, která je v uvedena v sekci kontakty.)

 

  • elektronicky e-mailem na adrese: 

 doubkova@domovskalka.cz

 horska@domovskalka.cz

 kotrbackova@domovskalka.cz

 

  • osobně: na adrese Americká 2176/52, Cheb 

 

V případě Vašeho zájmu Vás rádi provedeme zařízením.

Na recepci domova požadujte nasměrování na sociální pracovníky.