Úhrady-Domov seniorů

Úhrady-Domov seniorů

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Informace k úhradám za služby (ubytování, stravu a péči),  poskytované v domově pro seniory.

 

Stanovení úhrady za služby poskytované v domově pro seniory Skalka v Chebu, příspěvková organizace, (dále jen „domov“) se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a dále dokumentem "Stanovení úhrad a pravidel pro vrácení přeplatků z úhrad za poskytované služby v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem", který byl jako příloha materiálu schváleného Radou Karlovarského kraje  č. RK 840/08/11 ze dne 8.8.2011.

 

Stanovení úhrad v domově pro seniory

Na   základě § 49 a § 73 zákona č. 108/2006 Sb., o   sociálních    službách    a   dále   na   základě §  15  vyhlášky č. 505/2006 Sb., o  sociálních  službách  kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, hradí osoba  v pobytovém zařízení sociálních služeb domovy pro seniory tyto úhrady:

 

Kliknout na potržený text podrobnější informace k úhradám  a ke stažení zde

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK