Základní informace

Objekt Domova pro seniory „SKALKA“ prochází rozsáhlou vnitřní rekonstrukcí. Z toho důvodu dochází k postupnému snižování kapacity lůžek za 109 na 50 lůžek. Proto v současné době do služby domova pro seniory nejsou přijímáni žádní noví zájemci. Kapacita služby domova pro seniory bude opět navýšena od 1. 1. 2019 na 100 lůžek.

 

 

HLEDÁME EKONOMA – ÚČETNÍ.

POŽADUJEME MIN. STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ EKONOMICKÉHO SMĚRU. VŠ + PRAXE V OBORU VÝHODOU. NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE ucetni@domovskalka.cz, 734 237 881.

 

 

Vítejte na stránkách Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace

Naše sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.

Domov se nachází v blízkosti přehradní nádrže Skalka v příjemném, klidném prostředí.

Domov má ve své registraci vymezeno poskytování sociální služby domova pro seniory dle § 49 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a služby domova se zvláštním režimem dle  § 50 zákona  108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Druhy poskytovaných služeb:

1. Domov pro seniory

Okruh osob, kterým je služba domova určena

 • poskytujeme podporu osobám, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 • věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
 • kapacita: 109  lůžek
 • od 1. 7. 2017 kapacita 50 lůžek(dočasné snížení kapacity z důvodu probíhající rekonstrukce objektu)

Identifikátor: 5132759

 

Objekt Domova pro seniory „SKALKA“ prochází rozsáhlou vnitřní rekonstrukcí. Z tohoto důvodu dochází k postupnému snižování kapacity lůžek ze 109 až na 50 lůžek. Proto v součané době do služby domova pro seniory nejsou přijímáni žádní noví zájemci. Kapacita služby domova pro seniory bude opět navýšena           od 1. 1. 2019 na 100 lůžek.

 

Domov pro seniory v souladu s § 36 vyhl. 505/2006 Sb. neposkytuje služby osobám

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

2. Domov se zvláštním režimem

Okruh osob, kterým je služba domova určena

 • poskytujeme podporu osobám s chronickým onemocněním (se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a s ostatními typy demencí), jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 • věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
 • kapacita: 8  lůžek

Identifikátor: 8077802

Domov se zvláštním režimem v souladu s § 36 vyhl. 505/2006 Sb. neposkytuje služby osobám

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby

Domov a jeho okolí