Základní informace

Vítejte na stránkách Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace

Naše sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.

Domov se nachází v blízkosti přehradní nádrže Skalka v příjemném, klidném prostředí.

 

Druhy poskytovaných služeb:

1. Domov pro seniory

Okruh osob, kterým je služba domova určena

  • poskytujeme podporu osobám, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
  • věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
  • kapacita: 109  lůžek

Identifikátor: 5132759

 

2. Domov se zvláštním režimem

Okruh osob, kterým je služba domova určena

  • poskytujeme podporu osobám s chronickým onemocněním (se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a s ostatními typy demencí), jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
  • věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
  • kapacita: 6  lůžek

Identifikátor: 8077802

 

Domov v souladu s § 36 vyhl. 505/2006 Sb. neposkytuje služby osobám

  • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby
  • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Domov má ve své registraci vymezeno poskytování sociální služby domova pro seniory dle § 49 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a služby domova se zvláštním režimem dle  § 50 zákona  108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

 

Domov a jeho okolí