Základní informace

Objekt Domova pro seniory „SKALKA“ prochází rozsáhlou vnitřní rekonstrukcí. Z toho důvodu dochází k postupnému snižování kapacity lůžek za 109 na 50 lůžek. Proto v současné době do služby domova pro seniory nejsou přijímáni žádní noví zájemci. Kapacita služby domova pro seniory bude opět navýšena od 1. 1. 2019 na 100 lůžek.

Vítejte na stránkách Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace

Sociální služby v Domově pro seniory jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.

Domov se nachází v blízkosti přehradní nádrže Skalka v příjemném, klidném prostředí.

Domov má ve své registraci vymezeno poskytování sociální služby domova pro seniory dle § 49 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a služby domova se zvláštním režimem dle  § 50 zákona  108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Druhy poskytovaných služeb:

1. Domov pro seniory

Okruh osob, kterým je služba domova určena

 • poskytujeme podporu osobám, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 • věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
 • kapacita: 109  lůžek
 • od 1. 7. 2017 kapacita 50 lůžek(dočasné snížení kapacity z důvodu probíhající rekonstrukce objektu)

Identifikátor: 5132759

 

Objekt Domova pro seniory „SKALKA“ prochází rozsáhlou vnitřní rekonstrukcí. Z tohoto důvodu dochází k postupnému snižování kapacity lůžek ze 109 až na 50 lůžek. Proto v součané době do služby domova pro seniory nejsou přijímáni žádní noví zájemci. Kapacita služby domova pro seniory bude opět navýšena           od 1. 1. 2019 na 100 lůžek.

 

Domov pro seniory v souladu s § 36 vyhl. 505/2006 Sb. neposkytuje služby osobám

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

2. Domov se zvláštním režimem

Okruh osob, kterým je služba domova určena

 • poskytujeme podporu osobám s chronickým onemocněním (se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a s ostatními typy demencí), jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 • věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
 • kapacita: 8  lůžek

Identifikátor: 8077802

Domov se zvláštním režimem v souladu s § 36 vyhl. 505/2006 Sb. neposkytuje služby osobám

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby

Domov a jeho okolí