Menu
Domov Skalka
​​​
Domov pro seniory
Skalka v Chebu

Práva klientů

 • Domov ve své činnosti respektuje základní lidská práva uživatelů. Práva uživatelů vychází z Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR.
 • Pracovníci dodržují ETICKÝ KODEX pracovníků domova.

Právo na osobní svobodu, svobodu pohybu

 • Uživatel má právo kdykoliv ukončit pobyt v domově.
 • Uživatel se může volně pohybovat ve společných prostorech domova a jeho okolí.

Právo na soukromí, nedotknutelnost obydlí

 • Každý uživatel vlastní klíč od svého pokoje.
 • Pracovníci vstupují do pokoje po zaklepání a se souhlasem uživatele.
 • Po vstupu do pokoje se hlasitě hlásí a ptají se, jestli mohou vstoupit, jestli neruší apod.
 • Uživatel má možnost označit si dveře pokoje cedulkou „nerušit“. Personál toto přání respektuje.
 • Noční kontroly personálem se provádějí u uživatelů, kteří si toto přejí nebo je toto stanoveno v individuálním plánu péče uživatele.
 • Uživatel si může v době své nepřítomnosti svůj pokoj uzamknout.

Právo na ochranu osobních údajů

 • Pracovníci domova zachovávají mlčenlivost o veškerých údajích uživatele.

Právo na důstojné zacházení

 • Pracovníci dbají, aby byla zachována lidská důstojnost každého uživatele.
 • Pracovníci domova projevují uživatelům respekt a úctu.

Právo na vyjádření názoru, právo na svobodné rozhodování

 • Každý uživatel má právo na svá rozhodnutí a názor.
 • Pokud uživatel není schopen přiměřeně posoudit situaci a pochopit následky této situace, poskytnou mu pracovníci asistenci při rozhodování. Pracovníci podporují uživatele při rozhodování o způsobu, jakým mu bude služba poskytována, a toto jeho rozhodnutí respektují.
 • Uživatel má právo vyjádřit svůj názor také podáním stížnosti.

Právo na osobní a rodinný život

Uživatelé mají právo na osobní a rodinný život, na kontakt s rodinou a přáteli. Pracovníci respektují vzájemné vztahy uživatelů s rodinnými příslušníky a známými, nijak do těchto vztahů nevstupují. Návštěvy mohou chodit kdykoliv během dne. Soukromí je zaručeno i partnerským dvojicím či manželům, kteří u nás mohou bydlet společně.

Právo si stěžovat

Každý uživatel má právo si stěžovat. Pokud není uživatel schopen, může si stěžovat v jeho prospěch i jiný rodinný příslušník, známý nebo samotný pracovník domova. 

Leták Stížnosti

Naše služby

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Nadační fon ABAKUS

„Spolu až do konce“

Náš domov se zúčastnil dvouletého projektu „Spolu až do konce“ nadačního fondu Abakus – Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Zapojení do tohoto programu umožnuje našemu domovu pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí.

Certifikát ABAKUS

Karty paliativního přístupu, paliativní péče.

Karty slouží jako didaktická pomůcka pro implementaci, poskytování a udržitelnost paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Karlovarský kraj

Živý kraj

Zajímavé informace