Obsah

ZÁKAZ NÁVŠTĚV 

Z důvodu zvýšení nákaz covidem-19 v našem domově, vyhlašuje ředitelka domova zákaz návštěv s okamžitou platností od 5. ledna 2021 do odvolání. Mgr. Alena Samuelová, ředitelka   

 

VYCHÁZENÍ UŽIVATELŮ Z DOMOVA OD 22.12.2020

Na základě usnesení vlády ČR č. 1370 se od 22.12.2020 jsou povoleny vycházky z domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a to za níže uvedených podmínek:

1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor (vlastní pokoj uživatele, který nebude moci opustit) a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor (vlastní pokoj uživatele) bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,

2. v průběhu vycházky dle bodu 1 je uživatel povinen používat vlastní respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95, který si pořídí na vlastní náklady. Toto opatření bude kontrolováno na recepci domova!

 

                                                                           

VÝJIMKY ZE ZÁKAZU NÁVŠTĚV V DOMOVĚ OD 5.12.2020

Dle nařízení Vlády ČRdoporučení MPSV jsou v domovech pro seniory od 5.12.2020 opět povoleny návštěvy osobám,

 • které se prokážou, že absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad s jasnou dobou platnosti, identifikací osoby a u kdo test provedl (sms, email, tisk podoba)
 • které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom originální doklad (nebo ověřenou kopii) od lékaře s jasnou dobou platnosti
 • které si nechají udělat test POC v zařízení, děti v zařízení netestujeme.

Návštěva bude mít nový nevybalený respirátor FFP2(KN95)(zakoupíte v lékárně) bez výdechového ventilu, který rozbalí před naším personálem. Tato podmínka se týká i návštěv na DZR.

Návštěva bude vstupovat hlavním vchodem k recepci, kde bude vyzvána k dezinfekci rukou, změření tělesné teploty a vyplnění čestného prohlášení

V jeden okamžik mohou být přítomny na návštěvě u uživatele pouze 2 osoby.

 • Vstup dětem je umožněn za výše uvedených podmínek.

Návštěvy jsou možné každý den od 7:00 do 18:30 hod.

Zařízení není povinno dle usnesení vlády testovat návštěvy.

„ODBĚROVÁ MÍSTA V KARLOVARSKÉM KRAJI“ – odběrová místa pro samoplátce:

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

 


BEZPLATNÉ TESTOVÁNÍ POC TESTY V KARLOVARSKÉM KRAJI:

Rezervujete si termín odběru na vybraném odběrovém místě prostřednictvím krajského call centra:

950 380 380 ve všední dny od 8:00 do 15:00 hodin

S platným potvrzením (ne starší 48 hodin)a nevybaleným respirátorem minimálně FFP  je možné navštívit uživatele v našem domově (bez výdechového ventilu).

podrobné informace na webu : Dobrovolné vyšetření veřejnosti POC antigenními testy, Bezpečnostní portál KvK (kr-karlovarsky.cz)

Postup pro provedení rezervace

Pro vytvoření rezervace Vás operátor vyzve ke sdělení následujících údajů:

 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo,
 • telefon,
 • adresa bydliště,
 • název a kód zdravotní pojišťovny.

 

Základní informace o odběrových místech pro provedení vyšetření pomocí POC antigenních testů

Karlovarská krajská nemocnice Cheb

Adresa odběrového místa

K Nemocnici 17, Cheb (před pavilonem A)

Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí, středa, pátek

Pouze drive-in (vyšetření probíhá v automobilu)

Dia-gon Cheb

Adresa odběrového místa

Májová 582/19, Cheb (Poliklinika Flora)

Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech úterý, čtvrtek

Karlovarská krajská nemocnice Karlovy Vary

Adresa odběrového místa

Bezručova 1190/19, Karlovy Vary (vjezd z Bezručovy ulice, v dolní části areálu nemocnice)

Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí – neděle

Pouze drive-in (vyšetření probíhá v automobilu)

Lab In Karlovy Vary

Adresa odběrového místa

Bezručova 1098/10, Karlovy Vary (Dětská poliklinika Karlovy Vary)

Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí, středa, pátek

Nemocnice Sokolov 

Adresa odběrového místa

Koupaliště Michal, Jezerní 2156, Sokolov (provozuje Nemocnice Sokolov)

Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech úterý – čtvrtek  

Pouze drive-in (vyšetření probíhá v automobilu)

 

Lab In Mariánské Lázně

Adresa odběrového místa

Komenského 515/6, Mariánské Lázně

Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí – pátek

Lab In Aš

Adresa odběrového místa

Nemocniční 52, Aš (areál LDN)

Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí – pátek

Dia-gon Aš

Adresa odběrového místa

Palackého 1615, Aš (Dětská poliklinika Aš)

Vyšetření POC antigenními testy se provádí v pátek

 

 

 Na základě opatření vlády ze dne 3.11.2020 jsou poskytovatelé sociálních služeb povinni provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS- VoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u uživatelů i zaměstnanců v našem zařízení se začne testovat dne 11.11.2020.

 

Opatření ředitelky Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, p. o.

V souladu s usnesením vlády ČR z 12.10.2020 po dobu trvání nouzového stavu je ZÁKAZ NÁVŠTĚV a VYCHÁZENÍ uživatelů, s výjimkou nutné návštěvy u lékaře, pro všechna zařízení sociálních služeb domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě.

Rodinní příslušníci mohou nakupovat uživatelům, nákupy budou předávat bezkontaktně na recepci.

Vycházení uživatelů z Domova - uživatelé se mohou pohybovat v dohledu domova, je ale potřeba respektovat zákaz blízkého kontaktu i v okolí domova.

Nabízíme za pomocí sociálních pracovnic zprostředkovat telefonický nebo video hovor s uživatelem.

1 Doporučený postup 14_20_aktualizace (003).pdf (153.55 kB)

Usnesení vlády z 12.10.2020 -16.pdf (46.43 kB)

 

Pro zájemce o službu jsou od 9.10.2020 možnosti, jak podat žádost do Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu tyto:

 • zaslání poštou na adresu domova: Americká 2176/52, Cheb, 350 02
 • vhození do schránky před hlavním vchodem do domova
 • poslání e-mailem na socialni@domovskalka.cz

 

Informace o našich službách nadále poskytujeme přes e-mail socialni@domovskalka.cz nebo telefonicky na číslech sociálních pracovníků, které jsou uvedeny na webu v záložce „KONTAKTY“

 

Mgr. Alena Samuelová

ředitelka

 

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali dobrovolnici paní Petře Zábranové, která pro nás dělá spoustu věcí po celý rok. Naše osamělé uživatele obdarovala těmito nádhernými dárky. dárky

Mnohokrát děkujeme za ušlechtilý dar vánočního stromu, který daroval našim uživatelům pan Průcha ze společnosti:

ICONIA Solutions s.r.o.
IČO: 08067244
se sídlem: Na Vrchu 54/1, 351 01 Františkovy Lázně
zastoupena: jednatelem Bc. Milanem Průchou

Který nám provoněl celou chodbu a vytvořil vánoční atmosféru.

stromek

 

Aktuality

13.01.2021

Doporučení

S ohledem na koronavirovou situaci doporučujeme zajistit pro uživatele našeho domova vitamíny, zejména D a C. Děkujeme za spolupráci.

Detail

22.12.2020

Zpívání koled 2

Zpívání koled

S uživateli pracovníci zpívali za doprovodu kláves vánoční koledy.

Detail

16.12.2020

p

Pečení perníčků

Uživatelé na každém patře společně pekli perníčky.

Detail

10.12.2020

Tvoření vánočních věnců 1

Tvoření vánočních věnců

Naši uživatelé s pečovateli tvoří tyto krásné vánoční věnce, které jsou poté umístěny na patrech na společenské místnosti.

Detail

08.12.2020

Kaleido virtuální brýle 2

Kaleido virtuální brýle

Jak již víte, od září máme od společnosti Kaleido v zapůjčení virtuální brýle. Projekt Kaleido seniorům zprostředkovává virtuální výlety pomocí speciálních brýlí pro virtuální realitu. Naši senioři si tento projekt velmi užívají.

Detail

Kalendář akcí

31.07.2020

Pergola

Pergola

Nové stoly pod pergolou.

Detail

14.06.2018

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Fotografie zařízení pokoje Domova se zvláštním režimem.

Detail