Obsah

Od 06.04.2021 bude v rezervačním systému navýšena kapacita návštěv z 8 osob na 10 denně, bude zrušeno časové omezení návštěv z 30 min. na libovolnou délku návštěvy. Ostatní podmínky zůstanou v platnosti.

TESTOVÁNÍ NÁVŠTĚV POC TESTY OD 29.3.2021

Testování návštěv je možné provádět u nás v domově za následujících pravidel:

- každý všední den (po-pá) od 15:30-16:30 (8 osob)

- bude probíhat v zimní zahradě

- je nutné se přihlásit do rezervačního systému na testování: ZDE

- pokud budete mít zájem provést návštěvu v tentýž den jako testování, je stále potřeba se přihlásit také do rezervačního systému návštěv (zůstává denní kapacita návštěv v domově 8 osob denně)

testování

 

návštěva

- výjimečně budeme testovat i ve dnech 2.4 - 5.4.

 

VYJÍMKY ZE ZÁKAZU NÁVŠTĚV V DOMOVĚ aktualizace OD 19.3.2021

PROSTŘEDNICTVÍM PŘIHLÁŠENÍ DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU https://outlook.office365.com/owa/calendar/DomovproseniorySKALKA@domovskalka.cz/bookings/, JSOU MOŽNÉ ČTYŘI NÁVŠTĚVY (1 návštěva = 1 osoba) ZA TÝDEN K UŽIVATELI NA MAX. PŮL HODINY, za splnění podmínek dle nařízení vlády (níže).

Kapacita návštěv domova je stanovena max. na 8 osob denně.

Tato výjimka se nevztahuje na uživatele v karanténě.

Návštěvy jsou možné každý den v rozmezí od 7:00 do 18:30 hod. V rezervačním systému, je potřeba zakliknout čas 7:00  tento čas je uveden jen z technických důvodů. Konktrétní čas návštěvy je v době mezi 7 a 18:30 hodinou na vašem rozhodnutí.

Dle nařízení Vlády ČRdoporučení MPSV jsou v domovech pro seniory od 5.12.2020 opět povoleny návštěvy osobám,

  • které se prokážou, že absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad s jasnou dobou platnosti, identifikací osoby a u kdo test provedl (sms, email, tisk podoba)
  • které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom originální doklad (nebo ověřenou kopii) od lékaře s jasnou dobou platnosti
  • které se prokáží certifikátem o očkování proti COVID-19 (od očkování musí uběhnout doba min. 14 dnů).

Návštěva bude mít nový nevybalený respirátor FFP2(KN95)(zakoupíte v lékárně) bez výdechového ventilu, který rozbalí před naším personálem. Tato podmínka se týká i návštěv na DZR.

Návštěva bude vstupovat hlavním vchodem k recepci, kde bude vyzvána k dezinfekci rukou, změření tělesné teploty a vyplnění čestného prohlášení

 

Je nutné sledovat a řídit se  aktuálními nařízeními vlády a hejtmana Karlovarského kraje.

 

BEZPLATNÉ TESTOVÁNÍ POC TESTY V KARLOVARSKÉM KRAJI:

Rezervujete si termín odběru na vybraném odběrovém místě prostřednictvím krajského call centra:

950 380 380 ve všední dny od 8:00 do 15:00 hodin

S platným potvrzením (ne starší 48 hodin)a nevybaleným respirátorem minimálně FFP  je možné navštívit uživatele v našem domově (bez výdechového ventilu).

podrobné informace na webu : Dobrovolné vyšetření veřejnosti POC antigenními testy, Bezpečnostní portál KvK (kr-karlovarsky.cz)

„ODBĚROVÁ MÍSTA V KARLOVARSKÉM KRAJI“ – odběrová místa pro samoplátce:

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx


 

VYCHÁZENÍ UŽIVATELŮ Z DOMOVA OD 22.12.2020

Na základě usnesení vlády ČR č. 1370 se od 22.12.2020 jsou povoleny vycházky z domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a to za níže uvedených podmínek:

1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor (vlastní pokoj uživatele, který nebude moci opustit) a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor (vlastní pokoj uživatele) bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,

2. v průběhu vycházky dle bodu 1 je uživatel povinen používat vlastní respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95, který si pořídí na vlastní náklady. Toto opatření bude kontrolováno na recepci domova!


 

Pro zájemce o službu jsou od 9.10.2020 možnosti, jak podat žádost do Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu tyto:

  • zaslání poštou na adresu domova: Americká 2176/52, Cheb, 350 02
  • vhození do schránky před hlavním vchodem do domova
  • poslání e-mailem na socialni@domovskalka.cz

 

Informace o našich službách nadále poskytujeme přes e-mail socialni@domovskalka.cz nebo telefonicky na číslech sociálních pracovníků, které jsou uvedeny na webu v záložce „KONTAKTY“

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Velmi bychom chtěli poděkovat za ochotu a péči vojákům, kteří nám vypomáhali v těžkých dobách pandemie. Naše spolupráce s nimi neskončila, pořád jsme ve spojení.

Tento týden nás na vrátnici čekalo překvapení obřího balíku. Který byl plný pro nás nepostradatelných věcí, jako hygienické a aktivizační pomůcky.

Který nám poslali vojíci z 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely, Jakub Husák, Petr Mlčák, Lenka Růžková.

v


vvv

Aktuality

03.03.2021

N

NUTREGO - klinická výživa

Spolupracujeme s nutriční terapeutkou, která ve spolupráci s našim personálem doporučí našim uživatelům NUTREGO. Poté po dohodě je konkrétnímu uživateli podáváno Nutrego jako doplněk stravy. "Cílem nutriční terapie je pozitivně působit na výživu tak, aby pomáhala ke zlepšení nebo udržení zdravotní

Detail

26.02.2021

Výpomoc vojáků 1

Výpomoc vojáků

V únoru v našem Domově pomáhali 2 skupiny vojáků, kteří sem vnesli pozitivní energii, jak našim uživatelům, tak našemu personálu. Mnohokrát děkujeme.

Detail

22.02.2021

Poděkování

Poděkování

Poděkování od paní Svobodové Marie

Detail

13.01.2021

Doporučení

S ohledem na koronavirovou situaci doporučujeme zajistit pro uživatele našeho domova vitamíny, zejména D a C. Děkujeme za spolupráci.

Detail

22.12.2020

Zpívání koled 2

Zpívání koled

S uživateli pracovníci zpívali za doprovodu kláves vánoční koledy.

Detail

Kalendář akcí

31.07.2020

Pergola

Pergola

Nové stoly pod pergolou.

Detail

14.06.2018

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Fotografie zařízení pokoje Domova se zvláštním režimem.

Detail