Menu
Domov Skalka
​​​
Domov pro seniory
Skalka v Chebu

Praxe a vzdělávání

Působíme jako školní pracoviště pro žáky odborných škol

Náš domov má dlouholetou tradici v praktickém výcviku budoucích pečovatelů (pracovníků v sociálních službách) a odborníků v sociálních službách. Pravidelně na krátkodobé i dlouhodobé studijní a učební praxe k nám docházejí studenti z dále uvedených středních škol a učilišť v okolí:

  • Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary, studijní obor diplomovaná všeobecná sestra
  • Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, studijní obor VOŠ Sociální práce
  • Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, studijní obor SZŠ Sociální péče – pečovatelská činnost
  • Střední odborné učiliště a Základní škola Planá, učební obor Pečovatelské práce
  • Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice, VOŠ – obor sociální práce a sociální pedagogika

Dále u nás vykonávají odborné praxe účastníci rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách, které jsou pořádány ve spolupráci se společností systému managementu kvality bfz o.p.s.  Nabízíme poskytovatelům sociálních služeb odborné konzultace, poradenství v oboru sociální práce a odborné supervize pracovníků. Pořádáme ve spolupráci s nejrůznějšími odbornými vzdělávacími agenturami a dalšími subjekty vzdělávací kurzy vážící se k poskytování sociálních služeb.

V případě Vašeho zájmu o tyto aktivity kontaktujte, prosím,ředitelku organizace

O nás

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Nadační fon ABAKUS

„Spolu až do konce“

Náš domov se zúčastnil dvouletého projektu „Spolu až do konce“ nadačního fondu Abakus – Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Zapojení do tohoto programu umožnuje našemu domovu pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí.

Certifikát ABAKUS

Karty paliativního přístupu, paliativní péče.

Karty slouží jako didaktická pomůcka pro implementaci, poskytování a udržitelnost paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Karlovarský kraj

Živý kraj

Zajímavé informace