Menu
Domov Skalka
​​​
Domov pro seniory
Skalka v Chebu

Dobrovolnická činnost

Dobrovolníci se mohou hlásit osobně, telefonicky, přes e-mail, viz kontakty domova. 

Hledáme ty, kteří mají chuť věnovat část volného času bez nároku na odměnu našim seniorům, mají chuť zažít s nimi a s námi něco nového,  získat nový pohled na život obohacený zkušenostmi seniorů.

Benefity dobrovolníka:

  • nové zážitky, náplň volného času
  • úsměv a radost seniora
  • nový pohled na život očima seniorů
  • nové vztahy a kontakty: klient – klienti – dobrovolník, dobrovolník – pracovníci domova

Dobrovolníci uzavírají dohodu o dobrovolnické činnosti s Dobrovolnickým centrem Farní charity v Chebu anebo s INSTAND, z. ú. 

Dobrovolníci se mohou účastnit společenských akcí domova, mohou v domově navštěvovat klienty, mohou klienty doprovázet při nejrůznějších individuálních nebo společných aktivitách. Vždy se při výkonu dobrovolnictví řídí Etickým kodexem pracovníka domova, Kodexem dobrovolníka a dalšími vnitřními předpisy organizace.

Kodex dobrovolníka u nás v domově: Kodex dobrovolníka

Jsme zaregistrováni v databázi dobrovolnických příležitostí na www.dobrovolnik.cz

O nás

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Nadační fon ABAKUS

„Spolu až do konce“

Náš domov se zúčastnil dvouletého projektu „Spolu až do konce“ nadačního fondu Abakus – Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Zapojení do tohoto programu umožnuje našemu domovu pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí.

Certifikát ABAKUS

Karty paliativního přístupu, paliativní péče.

Karty slouží jako didaktická pomůcka pro implementaci, poskytování a udržitelnost paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Karlovarský kraj

Živý kraj

Zajímavé informace