Menu
Domov Skalka
​​​
Domov pro seniory
Skalka v Chebu

Poděkování

Rádi bychom poděkovali dobrovolnicím "HOLKY Z LOUKY" Janině, Věrce, Štěpánce, Petře, Vlastině, Pětule za tento nádherný dárkový koš plný dobrot a spoustu ovoce pro všechny naše pracovníky. Dodalo nám to sílu a pozitivní energii.

Krásný text, který nám dobrovolnice věnovali:

"Naděje je jako noční nebe, není v něm jediného kouta v němž by vytrvalý pohled nenalezl alespoň jednu hvězdu."

Rádi bychom také poděkovali našim klientkám paní Bosmanové a paní Austové a dobrovolnicím paní Skalové a paní Zábranové a dalším dobrovolníkům za ušití roušek pro pracovníky Domova.

Dále bychom chtěli poděkovat těmto subjektům: MŠ DIAKONIE CHEB a MŠ Pohádka Cheb, Hospic Sv. Jiří o.p.s., Město Cheb, BWI Czech Republic s.r.o.

PODĚKOVÁNÍ PRUSA RESEARCH by JOSEF PRUSA

ZA 3D ochranné štíty

Za celý Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu děkujeme PRUSA RESEARCH by JOSEF PRUSA ZA 3D ochranné štíty za rychlost dodání štítů. Trvalo to asi 28 h a to jsme od Vás 174,3 km!

Žádali jsme o 200 ks, a tak jsme se rozdělili s dalšími domovy pro seniory v karlovarském kraji, aby všichni byli zásobeni a měli co největší ochranu. Domov pro seniory Kynšperk nad Ohří p.o., Domov pro seniory v Lázních Kynžvart p.o., Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově, Domov seniorů Hranice, Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově.

Moc děkujeme celému Vašemu týmu, že svým činem, časem a úsilím pomáháte nemocným, aby měli zdravý zdravotnický personál a vir se nešířil bleskovou rychlostí dál.

Doufejme, že to brzo všechno skončí, a i Vy si budete moc odpočinout a vrátit se do svých běžných životů a trávit čas se svými blízkými.

Dále bychom rádi poděkovali také paní Lucii Oborné Škvorové, která Domovu darovala taktéž několik kusů ochranných štítů.

Děkujeme paní Jiřině Vysloužilové

za sponzorský dar ve výši 20 000 Kč, který obdržel domov v říjnu roku 2015. Tyto finanční prostředky budou použity na zaplacení hudebního vystoupení Yvetty Simonové v lednu roku 2016.

Děkujeme paní Janě Čverhové

za poskytnutí nového fénu, který domovu darovala v lednu 2015.

Děkujeme

za poskytnuté dary chodítko čtyřbodové a chodítko čtyřkolové, které byly darovány našemu domovu v červenci 2012. Taktéž děkujeme za poskytnuté knihy do naší knihovny.

Děkujeme Nadaci Komerční banky JISTOTA

za poskytnutý finanční dar v hodnotě 100.000 Kč, který byl domovu darován v srpnu 2012. Dar byl domovu předán za účasti: Ing. Jaroslava Říšského, předseda správní rady Nadace KB, a.s. – Jistota, Ing. Jiřího Koutného – člen správní rady Nadace KB,a.s. – Jistota,  obchodního ředitele Linet s.r.o. Radka Chvosty.

poděkování

Děkujeme společnosti Bella Bohemia s.r.o. za poskytnutý dar  mechanický invalidní vozík FS 950LB – 46 v hodnotě 9.864 Kč, který klientům našeho domova  byl darován v lednu 2012.

O nás

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Nadační fon ABAKUS

„Spolu až do konce“

Náš domov se zúčastnil dvouletého projektu „Spolu až do konce“ nadačního fondu Abakus – Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Zapojení do tohoto programu umožnuje našemu domovu pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí.

Certifikát ABAKUS

Karty paliativního přístupu, paliativní péče.

Karty slouží jako didaktická pomůcka pro implementaci, poskytování a udržitelnost paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Karlovarský kraj

Živý kraj

Zajímavé informace