Obsah

Poděkování

Děkujeme paní Jiřině Vysloužilové

za sponzorský dar ve výši 20 000 Kč, který obdržel domov v říjnu roku 2015. Tyto finanční prostředky budou použity na zaplacení hudebního vystoupení Yvetty Simonové v lednu roku 2016.


Děkujeme paní Janě Čverhové

za poskytnutí nového fénu, který domovu darovala v lednu 2015.
 

Děkujeme

za poskytnuté dary chodítko čtyřbodové a chodítko čtyřkolové, které byly darovány našemu domovu v červenci 2012. Taktéž děkujeme za poskytnuté knihy do naší knihovny.

 

Děkujeme Nadaci Komerční banky JISTOTA

za poskytnutý finanční dar v hodnotě 100.000 Kč, který byl domovu darován v srpnu 2012. Dar byl domovu předán za účasti: Ing. Jaroslava Říšského, předseda správní rady Nadace KB,a.s. – Jistota, Ing. Jiřího Koutného – člen správní rady Nadace KB,a.s. – Jistota,  obchodního ředitele Linet s.r.o. Radka Chvosty.

poděkování

 

Děkujeme společnosti Bella Bohemia s.r.o. za poskytnutý dar  mechanický invalidní vozík FS 950LB – 46 v hodnotě 9.864 Kč, který klientům našeho domova  byl darován v lednu 2012.