Menu
Domov Skalka
​​​
Domov pro seniory
Skalka v Chebu

Můžete nás podpořit

Jakým způsobem můžete podpořit činnost Domova pro seniory "Skalka" v Chebu?

 1. Můžete poskytnout finanční dar na níže uvedený účet 
  (č. účtu: 78-2172760267/0100 – běžný účet)
 2. Můžete poskytnout materiální dar 
 3. Můžete nám pomáhat s aktivizací seniorů (přednášky, vystoupení, ruční práce atd.)

Můžete podpořit pomůckami pro ruční práce, výtvarnou činnost a další aktivizace seniorů

 1. pletací přízí
 2. pomůckami pro vyšívání
 3. pomůckami pro výtvarnou výchovu (tužky, pastelky, voskovky, vodovky, štětce, čtvrtky)
 4. barevnými papíry, lepidlem
 5. stuhami a jinými dekoračními předměty
 6. předměty k výrobě adventní výzdoby domova - svíčkami, ozdobami atd.

 

Za Vaší případnou pomoc a podporu předem děkujeme.

O nás

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Nadační fon ABAKUS

„Spolu až do konce“

Náš domov se zúčastnil dvouletého projektu „Spolu až do konce“ nadačního fondu Abakus – Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Zapojení do tohoto programu umožnuje našemu domovu pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí.

Certifikát ABAKUS

Karty paliativního přístupu, paliativní péče.

Karty slouží jako didaktická pomůcka pro implementaci, poskytování a udržitelnost paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Karlovarský kraj

Živý kraj

Zajímavé informace