Menu
Domov Skalka
​​​
Domov pro seniory
Skalka v Chebu

Úhrady za služby

Stanovení úhrad v domově pro seniory

Stanovení úhrady za služby poskytované v domově pro seniory Skalka v Chebu, příspěvková organizace, se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

Výše úhrady v našem Domově se řídí Směrnicí o poskytovaných službách

VARIANTY ÚHRAD 

 

 

Naše služby

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Nadační fon ABAKUS

„Spolu až do konce“

Náš domov se zúčastnil dvouletého projektu „Spolu až do konce“ nadačního fondu Abakus – Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Zapojení do tohoto programu umožnuje našemu domovu pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí.

Certifikát ABAKUS

Karty paliativního přístupu, paliativní péče.

Karty slouží jako didaktická pomůcka pro implementaci, poskytování a udržitelnost paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Karlovarský kraj

Živý kraj

Zajímavé informace