Menu
Domov Skalka
​​​
Domov pro seniory
Skalka v Chebu

Historie domova

Do domova – penzionu byly přijímány soběstačné osoby seniorského věku, které zde žily v jednopokojových bytech s‌­‍‎ kuchyňským koutem a příslušenstvím nebo manželé v bytech 1+1. V domově nebyla zřízena nepřetržitá služba personálu, pouze ve všední dny zde působily zdravotní sestry, v domově pracovala dále sociální pracovnice, údržbu budovy měl na starosti domovník, vedení organizace zajišťovala paní ředitelka. Provozní pracovnice byla odpovědna za účetní správu organizace. Dále byly v domově penzionu zaměstnány uklízečky a pradleny. Součástí pracovního kolektivu byli i pracovníci kuchyně. Do domova pravidelně docházel praktický lékař a někteří odborní lékaři.

foto-penzion-19891foto-penzion-historie1

V kuchyni domova se pro jeho obyvatele vyvařovaly denně obědy, které strávníci konzumovali ve společné jídelně. Ta sloužila i k pořádání častých společenských akcí, konaly se zde taneční zábavy, besedy a mnohá tematická posezení. Pravidelně se v jídelně promítaly nejrůznější filmy. Obyvatelé domova penzionu často vyjížděli na společné výlety do nejrůznějších koutů Čech i Moravy a odpočívali na mnohých společných rekreacích.

foto-penzion-myslivna1

Pokud některý obyvatel domova penzionu ztratil svou soběstačnost v péči o svou osobu a potřeboval soustavnou pomoc další osoby, zpravidla mu nezbylo nic jiného než požádat o přemístění do některého tehdejšího domova důchodců, kde byl přítomen personál nepřetržitě a péči o tyto osoby zajišťovali zdravotníci.

Od 1.1.2003 přešla zřizovatelská úloha domova – penzionu pro důchodce na Karlovarský kraj – Krajský úřad Karlovy Vary.

foto-penzion-strom2

S účinností zákona č. 108/2006 o sociálních službách zanikla dnem 31.12.2006 možnost provozování sociální služby domov penzion pro důchodce. Z tohoto důvodu rozhodl zřizovatel, že od 1.1.2007 bude služba domova penzionu pro důchodce nahrazena sociální službou domov pro seniory.

Zřízením domova pro seniory v roce 2010 se charakter poskytované sociální služby výrazně změnil. V domově pro seniory je služba poskytována nepřetržitě. Do domova pro seniory přicházejí osoby, které z důvodu věku ztratily soběstačnost a jsou závislé na péči jiné fyzické osoby. V této souvislosti významně vzrostl počínaje rokem 2010 počet pracovníků domova, přibyli především pracovníci v sociálních službách, kteří zajišťují potřebnou podporu a pomoc klientům domova, především v oblasti podávání stravy, hygieny a pohybu. Pracovníci v sociálních službách poskytují klientům také aktivizační činnosti a podporují je při kontaktu s běžným společenským prostředím. Tým zdravotníků pak klientům domova zajišťuje potřebnou zdravotní podporu.

O nás

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Nadační fon ABAKUS

„Spolu až do konce“

Náš domov se zúčastnil dvouletého projektu „Spolu až do konce“ nadačního fondu Abakus – Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Zapojení do tohoto programu umožnuje našemu domovu pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí.

Certifikát ABAKUS

Karty paliativního přístupu, paliativní péče.

Karty slouží jako didaktická pomůcka pro implementaci, poskytování a udržitelnost paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Karlovarský kraj

Živý kraj

Zajímavé informace