Menu
Domov Skalka
​​​
Domov pro seniory
Skalka v Chebu

Služby, které poskytujeme o veřejném zdravotním pojištění

Služba posyktuje zdravotní a ošetřovatelskou péči v souladu s ustanovením § 22 písm. d) a e)

Zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění

  • Zdravotní a ošetřovatelská péče je vnašem domově poskytována pomocí nelékařských zdravotnických pracovníků – všeobecných sester způsobilých kvýkonu povolání bez odborného dohledu a zdravotnických pracovníků způsobilých kvýkonu povolání pod odborným dohledem. Všeobecné sestry poskytují zdravotní výkony, které jsou indikovány smluvními lékaři uživatelů a které jsou nasmlouvány s příslušnými zdravotními pojišťovnami. Vyžaduje-li zdravotní stav uživatele vyšetření ve zdravotnickém zařízení, je nejdříve kontaktován smluvní lékař uživatele, teprve poté, na základě doporučení lékaře je uživatel přepraven do zdravotnického zařízení. Je-li již po pracovní době lékaře, je uživateli zajištěn převoz do zdravotnického zařízení rychlou záchrannou službou.
     
  • Vyzvedávání léků předepsaných lékařem je možno provádět všeobecnou zdravotní sestrou na základě domluvy s uživatelem (jedná se o pomoc uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost v oblasti mobility, komunikace a orientace).

Uživatelé si hradí zvlastních finančních prostředků tzv. doplatky za léky. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné, aby si uživatelé ponechávali dostatečnou finanční rezervu na doplatky léků a dalších zdravotních pomůcek.

Naše služby

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Nadační fon ABAKUS

„Spolu až do konce“

Náš domov se zúčastnil dvouletého projektu „Spolu až do konce“ nadačního fondu Abakus – Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Zapojení do tohoto programu umožnuje našemu domovu pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí.

Certifikát ABAKUS

Karty paliativního přístupu, paliativní péče.

Karty slouží jako didaktická pomůcka pro implementaci, poskytování a udržitelnost paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Karlovarský kraj

Živý kraj

Zajímavé informace