Menu
Domov Skalka
​​​
Domov pro seniory
Skalka v Chebu

Veřejný závazek

Zásady poskytování sociální služby

  1. Respektování individuality a důstojnosti – zaměstnanci plně respektují přání a rozhodnutí uživatele, vždy se k uživateli chovají s úctou a respektem. Potřeby uživatele jsou uspokojovány individuálně, v návaznosti na individuální plánování.
  2. Bezpečné prostředí – zajištění klidného, bezpečného a přátelské prostředí. Úcta k člověku a ochrana práv – jednání a zacházení s uživatelem, mlčenlivost personálu.
  3. Podpora soběstačnosti – zaměstnanci organizace plně podporují soběstačnost každého uživatele.
  4. Posilování sociálního začleňování a kontakt s rodinou – vytvoření možnosti zapojit se do společenského života a podpora kontaktů s osobami blízkými.
  5. Svobodné rozhodování – uživatel si sám rozhoduje o využití služby, o změně služby, či o ukončení poskytování služby.
  6. Odbornost pracovníků – vzdělaný, kvalifikovaný personál, doplňující si své znalosti, dodržující Etický kodex.
  7. Paliativní péče – v terminálním stádiu života uživatele respektujeme jeho přání strávit svůj čas v domově společně s rodinou a nabízíme našim uživatelům paliativní péči, kterou stále v domově rozvíjíme.

Poslání 

Posláním Domova je zajišťovat individuální podporu a péči seniorům k prožití plnohodnotného, důstojného a spokojeného stáří.

Cíle

Krátkodobé cíle:

  1. Proškolení celého týmu přímé péče v konceptu biografické péče dle prof. Böhma a další zavedení do praxe. Tvorba biografických knih všech uživatelů domova.
  2. Využití nových pomůcek v péči – motodlaha, suché lůžko jako součást péče o uživatele domova, jejich aktivizace a relaxace.
  3. Příprava a přihlášení do certifikace APSS Známka kvality v sociálních službách.

Cílová skupina

Osoby od 60 let věku, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu (např. obstarání bydlení, stravy, osobní hygieny, pomoc při vyřizování korespondence, sociálního kontaktu, společenského života …) a jsou v nepříznivé sociální situaci. 

Nepříznivou sociální situací je stav, kdy osoba nemá možnost zajištění péče ve vlastním přirozeném prostředí. 

Kapacita domova pro seniory je 86 lůžek, z toho 2 lůžka na přechodnou dobu

Naše služby

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Nadační fon ABAKUS

„Spolu až do konce“

Náš domov se zúčastnil dvouletého projektu „Spolu až do konce“ nadačního fondu Abakus – Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Zapojení do tohoto programu umožnuje našemu domovu pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí.

Certifikát ABAKUS

Karty paliativního přístupu, paliativní péče.

Karty slouží jako didaktická pomůcka pro implementaci, poskytování a udržitelnost paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Karlovarský kraj

Živý kraj

Zajímavé informace