Menu
Domov Skalka
​​​
Domov pro seniory
Skalka v Chebu

Práva klientů

ZÁSADY poskytování sociální služb

 • Poskytujeme služby uživatelům tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost.
   
 • Umíme se pružně přizpůsobit individuálním potřebám klientů a hledat cesty k jejich naplnění.
   
 • Podporujeme uživatele v soběstačnosti a sebeobsluze, při komunikaci a v organizaci volného času prostřednictvím aktivizačních a terapeutických činností, podporujeme jejich potřebu sounáležitosti a vzájemného sdílení. Uživatele podporujeme v zachování přirozených rodinných a přátelských vazeb.
   
 • Budujeme mezi uživateli a pracovníky vztah založený na důvěře s respektem k odlišnostem.
   
 • Informace uživatelům podáváme včas a srozumitelným způsobem, slovně komentujeme vše, co budeme dělat nebo co právě s uživatelem děláme s respektem k jeho tempu. U verbálně nekomunikujících se zaměstnanci Domova snaží zjistit vůli, potřeby a přání obyvatele jinými technikami komunikace (např. pozorování, vcítění, spolupráce s rodinou).

Naše služby

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Nadační fon ABAKUS

„Spolu až do konce“

Náš domov se zúčastnil dvouletého projektu „Spolu až do konce“ nadačního fondu Abakus – Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Zapojení do tohoto programu umožnuje našemu domovu pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí.

Certifikát ABAKUS

Karty paliativního přístupu, paliativní péče.

Karty slouží jako didaktická pomůcka pro implementaci, poskytování a udržitelnost paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Karlovarský kraj

Živý kraj

Zajímavé informace