Menu
Domov Skalka
​​​
Domov pro seniory
Skalka v Chebu

Dokumentace zařízení

Legislativa

Sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Registrace poskytovatele sociální služby

Od 24. 7. 2007 poskytuje domov sociální službu domovy pro seniory a od 1. 1. 2016 druhou sociální službu, domovy se zvláštním režimem.

Součástí registrací obou služeb jsou následující dokumenty:

Plán rozvoje sociálních služeb

V roce 2018 byly vypracovány Plány rozvoje kvality poskytování sociálních služeb za služby: Domovy pro seniory a Domovy se zvláštním režimem. Plány byly vypracovány na období 2018-2023. Byly schváleny Zastupitelstvem Karlovarského kraje.

Vnitřní předpisy domova

  • Domovní řád

Domovní řád zahrnuje všechny důležité informace, doporučení a pokyny, směřující k optimálnímu dennímu chodu domova pro seniory. Je běžně přístupný všem uživatelům, rodinným příslušníkům i pracovníkům zařízení. Zájemci o službu jsou o jeho obsahu informováni předem – během návštěvy sociální pracovnice v jeho přirozeném prostředí a dále před podpisem smlouvy o poskytnutí sociální služby a poté ještě po  přijetí zájemce do sociální služby domova. V případě dotazů k domovnímu řádu se nový uživatel může kdykoliv obrátit na vedoucí pracovníky, kteří mu k tomuto domovnímu řádu poskytnou vysvětlení.

K dispozici je ke stažení Domovní řád sociální služby Domovy pro seniory a platný Domácí řád sociální služby Domovy se zvláštním režimem:

Organizační řád vydává statutární zástupce organizace. Je základní organizační normou, která upravuje organizaci a řízení domova a napomáhá účelnému a hospodárnému plnění jeho poslání 

 

Výroční zprávy o zveřejňování informací

Výroční zpráva o zveřejňování informací za 2023

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 353,49 kB

Výroční zpráva o zveřejňování informací za 2022

Výroční zpráva za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,05 MB

Výroční zpráva o zveřejňování informací za 2021

Výroční zpráva o zveřejňování informací za 2021.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 540,58 kB

Výroční zpráva o zveřejňování informací za 2020

výroční zpráva o zveřejňování informací za 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,05 MB

Výroční zpráva o zveřejňování informací za 2019

výroční zpráva o zveřejňování informací za 2019.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 42,53 kB

výroční zpráva o zveřejňování informací za 2018

výroční zpráva o zveřejňování informací za 2018.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 42,32 kB

Výroční zpráva o zveřejňování informací za 2017

Výroční zpráva o zveřejňování informací za 2017.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 43,87 kB

Výroční zpráva o zveřejňování informací za 2016

výroční-zpráva-o-zveřejňování-informací-za-2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 167,37 kB

Výroční zpráva o zveřejňování informací za 2015

Výroční-zpráva-o-zveřejňování-informací-za-2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 50,99 kB

Výroční zpráva o zveřejňování informací za 2014

Výroční-zpráva-o-zveřejňování-informací-za-2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 51 kB

Výroční zpráva o zveřejňování informací za 2013

Výroční-zpráva-o-zveřejňování-informací-za-2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 51 kB

O nás

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Nadační fon ABAKUS

„Spolu až do konce“

Náš domov se zúčastnil dvouletého projektu „Spolu až do konce“ nadačního fondu Abakus – Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Zapojení do tohoto programu umožnuje našemu domovu pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí.

Certifikát ABAKUS

Karty paliativního přístupu, paliativní péče.

Karty slouží jako didaktická pomůcka pro implementaci, poskytování a udržitelnost paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Karlovarský kraj

Živý kraj

Zajímavé informace