Menu
Domov Skalka
​​​
Domov pro seniory
Skalka v Chebu

Pro zájemce

Okruh osob, kterým je služba domovy pro seniory určena:

  • poskytujeme podporu osobám, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
  • věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let).

V souladu s ustanovením § 36 vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o  sociálních službách, není služba určena osobám:

  • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby
  • jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití v domově

Jak se stát uživatelem sociální služby - domovy pro seniory

Na níže uvedených kontaktech se můžete obrátit na sociálního pracovníka, 

V případě Vašeho zájmu Vás rádi provedeme zařízením.

Na recepci domova požadujte nasměrování na sociální pracovníky.

Pro zájemce

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Nadační fon ABAKUS

„Spolu až do konce“

Náš domov se zúčastnil dvouletého projektu „Spolu až do konce“ nadačního fondu Abakus – Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Zapojení do tohoto programu umožnuje našemu domovu pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí.

Certifikát ABAKUS

Karty paliativního přístupu, paliativní péče.

Karty slouží jako didaktická pomůcka pro implementaci, poskytování a udržitelnost paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Karlovarský kraj

Živý kraj

Zajímavé informace