Menu
Domov Skalka
​​​
Domov pro seniory
Skalka v Chebu

Podání žádosti

Podávání informací o poskytované sociální službě, dotazy ohledně žádostí a jejich aktualizace a sjednání prohlídek domova vyřizují sociální pracovnici v uvedeném čase

pondělí - pátek 7:00 - 12:00 hod. 12:00 - 12:30 pauza na oběd 12:30 - 17:00 hod.

(po domluvě možno i v jiné časy)

Na níže uvedených kontaktech se můžete obrátit na sociální pracovníky

Pro zájemce

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Nadační fon ABAKUS

„Spolu až do konce“

Náš domov se zúčastnil dvouletého projektu „Spolu až do konce“ nadačního fondu Abakus – Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Zapojení do tohoto programu umožnuje našemu domovu pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí.

Certifikát ABAKUS

Karty paliativního přístupu, paliativní péče.

Karty slouží jako didaktická pomůcka pro implementaci, poskytování a udržitelnost paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Karlovarský kraj

Živý kraj

Zajímavé informace